Volejte: +420 420 702 178 058
Posláním CNRP je pomáhat dětem,  které nemůžou vyrůstat se svými rodiči a jejich novým rodinám, ve vytváření šťastné a spokojené náhradní rodiny.
Dítě i jeho   náhradní   rodina, kteří  společně vytvářejí bezpečné a zdravé rodinné prostředí.
Pěstounské rodiny,   které   mají s  organizaci uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Co děláme ?

Podporujeme rodiny formou doprovázení a vzdělávání. Zajištujeme pobytové a vzdělávací akce pro děti i pečující osoby náhradní rodiny. Máme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí    v rámci Moravskoslezského kraje.   Naše  vzájemná  spolupráce s pěstounskou rodinou vzniká uzavřením Dohody o výkonu pěstounské  péče.   V  současné  době máme volnou kapacitu pro uzavírání Dohod.

PRÁVNÍ PORADNA
U nás dostanete komplexní informace o svých právech v rámci péče o své dítě, nároku na sociální dávky, určování a popírání rodičovství, soudních sporů o výchovu a výživu dětí, výkonu rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé dítě, opatrovnictví a pod.
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
V roli náhradního rodiče se můžete ocitnout v situaci, kdy se cítíte nejistí a nebudete si třeba už ani vědět rady. Pro takovou situaci jsme zde pro Vás, abychom Vám byli oporou, v obtížnějších situacích, které s sebou náhradní rodičovství může přinést.
PORADNA ZDRAVÉHO VÝVOJE
Zdravý psychomotorický vývoj dítěte je velmi důležitý. S rehabilitačními pracovníky centra ARCADA máte možnost konzultovat zdravotní stav dítěte a pravidelně ho sledovat po celou dobu vývoje. Předejdete tak problémům se skoliózou, špatným držením těla a pod.

Poskytujeme podporu rodin s dětmi v pěstounské péči. Doprovázíme náhradní rodiny od příchodu dítěte do rodiny až po jeho dospělost. Posilujeme hodnoty pěstounské rodiny, doprovázíme pěstouny v systému náhradní rodinné péče a podílíme se na vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách. Služby pěstounským rodinám poskytujeme na základě uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče.

PĚSTOUNSKÁ RODINA

Vzít si do péče dítě je velkým životním krokem. Pokud to původní rodina nemůže nebo nechce zajistit, vnímáme jako nejlepší řešení, když dítě získá rodinu náhradní. Může tak prožít co nejpřirozenější dětství v bezpečném prostředí a vybudovat si síť dlouhodobých vztahů, které ho provází celý život. Pokud dítě nemůže vyrůstat ve stabilním prostředí vlastní rodiny, přispíváme k bezproblémovému začlenění dětí do náhradní rodinné péče prostřednictvím naší podpory, doprovázením náhradních rodin a rozvojem moderních metod práce s náhradními rodinami.

CHCETE SE K NÁM PŘIDAT ?

V současné době máme volnou kapacitu k uzavírání dohod.