Volejte: +420 702 178 058

DOKUMENTY

Důležité dokumenty

Pověření k doprovázení pěstounských rodin

Pověření Centra náhradní rodinné péče a sociálních služeb ARCADA z.s. k doprovázení pěstounských rodin,  při  uzavření  Dohody,  která  obsahuje  doprovázení,  poradenství,  vzdělávání  a  odlehčování v podobě zajištění  a realizace pobytových akcí pro děti i pečující osoby náhradní rodiny. naleznete zde

Zpracování osobních údajů

Při vzájemné  spolupráci a z naší strany poskytování dohodnutých služeb, se neobejdeme bez vašich osobních údajů,  které slouží k  vaší identifikaci a k řádnému výkonu doprovázení. Vaše osobní údaje jsou  chráněny  v  souladu s  tzv.  Obecným  nařízením o ochraně  osobních údajů (GDPR).  Podrobné informace o nakládání s vašimi údaji jsou obsaženy v těchto dokumentech:

1. Zpracování osobních údajů zájemce o službu ...najdete zde 

      

2. Zpracování osobních údajů při uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče ...najdete zde


Etický kodex

Etický  kodex  poskytuje  základní  hodnoty  Centra  náhradní  rodinné péče dětí a sociálních služeb ARCADA z.s. a vztahy mezi CNRP a jejími partnery,  klienty, ale i mezi pracovníky společnosti. Naleznete zde


Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda  upravuje podrobnosti  ohledně výkonu  práv  a povinností  pečující osoby a osoby v evidenci. Uzavřená Dohoda musí být v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci a s individuálním plánem ochrany dítěte, pokud byl zpracován. Naleznete zde.STANDARDY KVALITY

V souladu se zákonem č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí, má naše organizace CNRP z.s. zpracovány standardy kvality, kterými se při své činnosti řídí.

Standard č.1 - Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Standard č.2 - Ochrana práv a chráněných zájmů

Standard č.3 - Prostředí a podmínky

Standard č.4 - Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby

Standard č.5 - Podpora přirozeného sociálního prostředí

Standard č.6 - Personální zabezpečení.

Standard č.7 - Přijímání a zaškolování zaměstnanců

Standard č.8 - Profesní rozvoj zaměstnanců.

Standard č.9 - Pracovní postupy pověřené osoby.

Standard č.10 - Pravidla pro uzavírání DOHODY o výkonu pěstounské péče

Standard č.11 - Předávání informací

Standard č.12 - Změna situace

Standard č.13 - Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany

Standard č.14 - Vyřizování a podávání stížnosti

Standard č.15 - Rizikové,havarijní a nouzové situace href="">

Standard č.16 - Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochranyPravidla pro podání stížnosti

Pravidla pro stížnost poskytování služeb klienta organizace nebo jeho zástupce, které on sám za stížnost považuje bez ohledu na názor zaměstnance. Klient v něm žádá prošetření nebo nápravu skutečnosti, ke které má výhrady, nebo která ho poškodila, a kterou nemůže řešit vlastními prostředky.Naleznete zde.

CHCETE SE K NÁM PŘIDAT ?

V současné době máme volnou kapacitu k uzavírání dohod.