Volejte: +420 702 178 058

PRO PĚSTOUNY

Realizujeme službu doprovázení pěstounských rodin

Podpora naším rodinám probíhá formou doprovázení a vzdělávání. Poskytujeme v našem ostravském centru ARCADA komplexní zázemí a všeobecnou podporu pro pěstounské rodiny tak, jak jsou definované zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Výše zmíněné aktivity jsou poskytovány na základě sepsané dohody o výkonu pěstounské péče s ohledem na individuální potřeby klienta. V dohodě je uvedeno, jakým způsobem budou naplňována práva a povinnosti osob dlouhodobě pečujících. V rámci doprovázení a naplňování dohody je klíčový pracovník s rodinou a svěřenými dětmi v osobním kontaktu minimálně jednou za dva měsíce.

CHCETE SE K NÁM PŘIDAT ?

Naše Centrum náhradní rodinné péče ARCADA přijímá pěstounské rodiny. Napište, zavolejte.