Volejte: +420 702 178 058

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Účelem dohody o výkonu pěstounské péče, případně správního rozhodnutí o právech a povinnostech osob pečujících a osob v evidenci, je zajištění pomoci pěstounům a dalším osobám pečujícím o děti na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů klade značné nároky na osoby, které do péče dítě převzaly, a je třeba jim věnovat pozornost z hlediska poradenské činnosti, ale také jim konkrétně pomáhat při řešení běžných problémů v oblasti sociální, výchovné apod.
Na začátku spolupráce s naší organizací musíte uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče, která dává vzájemné spolupráci pěstouna a doprovázející organizace právní rámec. Nemusíte se obávat právních pojmů v Dohodě, ve smlouvě jen nastavíme naši budoucí spolupráci. Náš doprovázející pracovník vám vše potřebné k Dohodě vysvětlí.Dokdy uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče ?

Každý pěstoun má ze zákona povinnost uzavřít dohodu o výkonu dlouhodobé pěstounské péče do 30 dnů ode dne nabytí právní moci svěření prvního dítěte do péče, nebo do 30 dnů ode dne zařazení do evidence přechodných pěstounů (u PPPD).

S kým může pěstoun Dohodu uzavřít ?

Dohodu, která je veřejnoprávní smlouvou, může pěstoun uzavřít se subjektem pověřeným dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Pěstoun může být doprovázen krajskými úřady, obecními úřady s rozšířenou působností, obecními úřady, příspěvkovými organizacemi krajů a obcí, nestátními neziskovými organizacemi či fyzickými osobami s příslušným pověřením.

Proč zvolit Centrum náhradní rodinné péče ARCADA ?

Vybrat si svou doprovázející organizaci je právo, ale i povinnost každého pěstouna. Budeme rádi vaším partnerem a průvodcem ve všech situacích, které s dětmi zažíváte. Od nás získáte doprovázejícího pracovníka, který vám bude, kdykoliv bude potřeba, na blízku.CHCETE SE K NÁM PŘIDAT ?

Naše Centrum náhradní rodinné péče ARCADA přijímá pěstounské rodiny. Napište, zavolejte.