Volejte: +420 702 178 058

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÉ RODINY

Doprovázení pěstounské rodiny

Vybrat si svou doprovázející organizaci je právem i povinností každého pěstouna. Budeme rádi vaším partnerem a průvodcem ve všech situacích, které s dětmi zažíváte. Záměrem doprovázení kličových pracovníků v CNRP, je předcházet bezvýchodným situacím. Zaměřujeme se především na podporu ve výchově, vzdělávání a zdravého vývoje dětí v pěstounské péči.Jak doprovázení pěstounské rodiny vypadá ?

Průběh spolupráce je vyjádřen v Dohodě o výkonu pěstounské péče. Klíčový pracovník našeho Centra náhradní rodinné péče ARCADA ( CNRP ) při nastavování spolupráce s rodinou, vystupuje jako partner a podporuje pěstouny v jejich dovednostech a rodině poskytuje potřebné služby, nebo je dokáže zajistit. Náš kličový pracovník CNRP koordinuje služby, které jsou rodině poskytovány a spolupracuje s příslušným OSPOD, který poskytuje sociálně-právní ochranu svěřenému dítěti.

Jak častá je frekvence setkávání s pěstounskou rodinou ?

Frekvence pravidelných setkávání vychází především z potřeb rodiny a podle Dohody o výkonu pěstounské péče je minimální počet setkání 1x za 2 měsíce. Pokud to samozřejmě situace v rodině vyžaduje ( např. při krizových situacích v rodině), může se klíčový pracovník s pěstouny domluvit i mimo domluvený termín setkání.Jak probíhá spolupráce mezi pěstounem a doprovázejícím pracovníkem ?

Doprovázející pracovník dochází každé dva měsíce, v případě potřeby samozřejmě i častěji, do pěstounské rodiny. Během prvních návštěv se snaží dozvědět doprovázející pracovník potřebné informace o vaší rodině a o svěřeném dítěti, jeho minulosti a současných potřebách a případně informace o rodině původní. Je důležité, aby v době návštěvy doprovázejícího pracovníka byli doma jak pěstouni, tak svěřené dítě, biologické děti pěstounů a další případní uživatelé domácnosti. S doprovázejícím pracovníkem může pěstounská rodina konzultovat vše, co souvisí s péčí o svěřené dítě. Společně vytvářejí plán výkonu pěstounské péče, který specifikuje cíle a upravují podrobnosti o čerpání služeb u CNRP.

Proč zvolit Centrum náhradní rodinné péče ARCADA jako doprovázejíci organizaci ?

Vybrat si svou doprovázející organizaci je právo, ale i povinnost každého pěstouna. Budeme rádi vaším partnerem a průvodcem ve všech situacích, které s dětmi zažíváte. Od nás získáte doprovázejícího pracovníka, který vám bude, kdykoliv bude potřeba, na blízku.CHCETE SE K NÁM PŘIDAT ?

Naše Centrum náhradní rodinné péče ARCADA přijímá pěstounské rodiny. Napište, zavolejte.